neděle 15. ledna 2017

FRANCIE PROTI EVROPĚ MICHALA ŠŤOVÍČKA Nakladatelství Epocha vydává řadu let edici s názvem Zapomenuté války, která už čítá spoustu titulů z oblasti vojenskohistorické literatury faktu, sahající od válek antických až po ty moderní. Poslední svazek, který v těchto dnech přichází na knihkupecké pulty, se týká válek, řečeno trochu zjednodušeně, Francouzské revoluce. Přesněji jde o války s tzv. 1. a 2. protifrancouzskou koalicí (1792–1797 a 1799–1802) a název FRANCIE PROTI EVROPĚ ani v nejmenším nepřehání. Francie tehdy vskutku bojovala proti většině Evropy a na tolika frontách, až je neuvěřitelné, že navzdory porážkám a krizím vyšla z těchto konfliktů vítězně.
            Autorem knihy s atraktivním přebalem, využívajícím kresbu renomovaného Keitha Rocca, je Michal Šťovíček, který se mezi autory, překračující rámec literatury faktu k čisté historii, etabloval titulem VENDÉESKÉ VÁLKY, tedy prací o krvavém konfliktu mezi roajalisty a revolucí, známém spíše z románů (Victor Hugo: Devadesát tři) a filmů.
            Do edice Zapomenuté války jeho nová kniha patří i nepatří. O Francouzské revoluci u nás vyšlo v překladech či jako původní tvorba řada titulů a revoluční války v nich pominout nešlo, informace ale jsou všude skoupé, stručné a mnohdy povrchní. Autory mnohem víc zajímalo vnitropolitické dění, všechny ty zápasy frakcí, směrů, idejí a názorů, v nichž válečné dění jako kdyby překáželo. Podrobnosti o zápase např. girondinů a jakobínů jsou tu důležitější než příčiny a důsledky válečných operací, snad i proto, že pochopit a analyzovat válečné kampaně, či dokonce bitvy je věc notně složitá, vyžadující hodně znalostí. Paradoxně jako kdyby tyto práce neznaly okřídlenou poučku, že válka je pokračováním diplomacie jinými prostředky…
            Pokud někdo chtěl o revolučních válkách něco uceleně vědět, měl jen dvě možnosti. Buď najít starou práci Milana J. Krystůfka z roku 1883 Boj monarchické Evropy s revolucí francouzskou až do vypuzení císaře Napoleona I. na ostrov sv. Heleny, nebo hledat v zahraničí, ani tam ale souhrnné moderní dílo na toto téma neexistuje. Musel tedy číst staré mnohasvazkové práce Chuquetovy, či dokonce Thiersovy, nebo ještě starší kompendia jako France Militaire, či proslulé Victoires, Conquêtes… V tomto smyslu vyplňuje Šťovíčkova kniha doslova bílé místo.
            Mohu-li být jako recenzent (byť jen na vlastním blogu) osobní, musím říci, že před autorem smekám jako pro odvahu, s níž se do psaní pustil, tak i za způsob, kterým to dokázal. Jde totiž o téma nesmírně rozsáhlé a k tomu velice košaté, kde nice není zcela jednoznačné, natož přímočaré. Vyvíjely se armády, rodila taktika, měnily strategické záměry a velitelé se střídali jak na běžícím pásu, přičemž leccos ovlivňovalo politické dění. Války přitom politický vývoj formovaly a předurčovaly; stačí připomenout, že z nich vzešel Napoleon Bonaparte…
Už samotná skladba knihy, obsah, či chcete-li, osnova, je složitou věcí vzhledem k časovému rozsahu i frontám v Německu, Nizozemí, Itálii, Španělsku, Švýcarsku, rakouských zemích, v koloniích za oceánem, na moři a nakonec i občanské válce uvnitř země. Sedm částí Šťovíčkovy práce, odpovídajících chronologii, toto vše pokrývá.
            Kniha vás vtáhne do děje už od prvních kapitol, v nichž se ještě neválčí, ale vysvětluje, jak k válce došlo a kdo ji chtěl víc. I toto je problém, který v monografiích o Francouzské revoluci stručně a přitom jasně nenajdete.
Vypořádat se s tolika událostmi, fakty, čísly, popisy a přitom zachovat čtivý jazyk je možná věc nejtěžší; mohl bych jmenovat řadu titulů z vojenskohistorické produkce, které jsou po stránce odborné na výši, leč číst se dají s námahou. Tady si stěžovat nemusíte, od podivné a legendami opředené bitvy u Valmy vás vtáhne autor do dějů, přičemž nejednu legendu (zejména ty o revolučním elánu, který porážel a překonával vše) úspěšně boří.
            Vše zachytit, spojit, popsat operace i bitvy, příčiny a důsledky, přidat nezbytnou část militarií, co se skladby armád, zbraní a způsobu válčení týče, muselo být prací doslova sysifovskou tím spíše, že nakladatel určoval rozsah díla.
            Existují knihy o válce, které jsou dobře napsané, protože ale v nich chybí mapy a schémata, tápete geograficky, takticky i strategicky a velká část autorovy námahy tak není k ničemu. Tady nemusíte mít obavy, že se bez atlasu či google maps ztratíte, všeho je tu důkladně, byť vzhledem k formátu knihy musíte přibrat k ruce u některých schémat lupu.
            Nesčítal jsem ilustrace, je jich ale požehnaně a v dobré kvalitě, což znamená další plus.
            Není zdaleka poslední, v příloze uvedená chronologie nejdůležitějších bitev (jejichž počet cosi napovídá o šíři tématu) představuje skvělou orientační pomůcku i pro zasvěceného čtenáře.
            Mezi přílohami je ovšem to nejúžasnější a nesmírně náročné pro zpracovatele, tedy autora. Jde o přehled francouzských armád a jejich velitelů, zčásti převedený do přehledných grafických „stromků“, vystihujících vznik, rozdělování, splývání i přejmenovávání, o velitelích, často rychle odvolávaných a nejednou končících pod gilotinou, ani nemluvě… Museli byste mít více než sto let starou Clergetovu práci Tableaux des armées française…, abyste získali podobný obraz.
            Recenzent má knize či autorovi něco vytknout, to je obecná zásada ve všech periodikách, které se recenzí odborných knih zabývají. Já to učiním nepřímo, po chvále nakladatele i výtkou. Rozsah 504 stran je u této edice nadstandardní, jen lituji, že Epocha nesouhlasila s rozdělením tématu do dvou svazků, s jednou koaliční válkou v každém. Přeškoda, když to dokázala udělat v případě Richterova Ave Caesar
            Co říci na závěr, abych se neopakoval?
            Že se na knižní trh dostává publikace nevšední, kterou lze jen doporučit! A autorovi osobně blahopřeji za způsob, jímž se vypořádal s tématem, na které já nesebral navzdory létům zkušeností s těmito válkami odvahu…!

Michal Šťovíček: FRANCIE PROTI EVROPĚ. Epocha, 2017. ISBN: 978-80-7557-041-3

čtvrtek 22. prosince 2016

P.F. 2017

Všem svým čtenářům blogovým i knižním přeji klidné, spokojené Vánoce a v novém roce štěstí, zdraví, klid, spokojenost a splnění alespoň nečeho z těch reálných přání.
 A protože se nemá nic brát úplně vážně, přikládám i dvě péefka další...

sobota 17. prosince 2016

CO V ROCE 2017?

Je čas uzavírat rok, věnovat se věcem svátečním a nabrat dech do roku příštího, protože co člověk do předvánočního času nestihl, to už stejně nedožene. Honil jsem se dost a dokonce jsem se předehnal, jak za okamžik prozradím.
    Co tedy ode mne můžete příští rok čekat?
    Dva zbývajíci svazky rozšířeného vydání RYTÍŘSKÝCH BITEV A OSUDŮ
Jsou připraveny k tisku

Jejich volné pokračování, tedy první svazek BITEV A OSUDŮ VÁLEČNÍKŮ.
Tento týden jsem odevzdal korektury:
Příští rok v nich budu pokračovat, obsah ale zatím neprozradím, i když rámcově vím...
Hotová je tahle věc napoleonská, memoáry, které se rodí v DTP:
A minulý týden jsem dopsal knihu, s níž jsem dělal od léta tajnosti. Zatím ji po sobě čtu, takže rukopis odevzdám někdy v únoru. Má 300 stran wordu, to je odhadem přes 500 stran tiskových ve větším formátu, 173 obrázků a asi patnást map. Už jsem i vymyslel nástřel přebalu...
Takže musím příští rok napsat díl druhý, ze kterého je jen ta výtvarná idea, aby oba ladily a na prvním se mohlo upozornit na druhý... Budu se s ním bavit až po druhém svazku BITEV A OSUDŮ VÁLEČNÍKŮ, tedy  někdy na přelomu jara a léta...
Tak hezké Vánoce a držte mi palce, ať to zdárně napřesrok dodělám...

neděle 4. prosince 2016

PYRENEJŠTÍ KONDOŘI

O letectvu ve španělské občanské válce sice česky pár knih vyšlo, až na výjimku Šnajdrovy publikace "V zaměřovači Rata" se ale týkaly letectva republikánského a interbrigadistů. Publikace, kterou teď vydalo nakladatelství Český cestovatel (už tradičně zaměřené na válečnou literaturu; zde jsem psal před časem o sérii o válce v Alžíru či dvoudílní knize a rakousko-uherských stíhačích) pod názvem PYRENEJŠTÍ ORLOVÉ, se týká výhradně letectva frankistického, tedy pohledu z druhé strany. Jde o první ze dvou svazků, přeložený ze španělštiny, opatřený bohatou a kvalitní fotodokumentací, nákresy, technickou přílohou i dvěma přílohami barevnými, k čemuž si můžete podle chuti, nálady a peněženky koupit i jedno CD zvukové a jedno obrazové (nebo obě...).
Obsah knihy jsem vám raději naskenoval, stejně tak i pár ukázek (ta jedna je naschvál vybraná, neboť zachycuje nasazení čs. bombardovacích strojů Aero A-101).
Pokud jde o zvukové a obrazové nosiče, jsou na jednom hudební motivy z občanské války ve Španělsku, které zněly na straně nacionalistů a italské Aviazione Legionaria, doplněné o dramatické zvukové efekty sirén, kulometů, explodujících bomb a vzdušných soubojů.
Druhý obsahuje původní nesestříhané filmové dokumenty, přibližující leteckou válku nad Pyrenejským poloostrovem. Součástí setu jsou buklety s dalšími zajímavými informacemi a dosud nepublikovanými snímky!
Nechcete-li lovit v knihkupectvích, lze si jednotlivé varianty knihy (s CD či bez) objednat na http://www.ceskycestovatel.cz/obchod/
Prolink najdete i v nadpisu...